Програма за корекция на дисграфия за студенти със системно недоразвитие на речта

Уебинар с д-р Александър Мясников на тема:

„Здраво общество. Как прости действия на някои хора спасяват живота на други "

 • всички материали
 • Статии
 • Научни трудове
 • Видео уроци
 • Презентации
 • Резюме
 • Тестове
 • Работни програми
 • Други методични. материали
 • Потехина Татяна Александровна Напиши 1167 22.09.2016

Номер на материала: DB-207435

 • Корекционно обучение
 • 6 клас
 • Работни програми

Добавете материали с авторски права и вземете награди от Info-урок

Седмичен награден фонд 100 000 рубли

  22.09.2016 г. 295
  22.09.2016 г. 361
  22.09.2016 г. 273
  22.09.2016 г. 291
  22.09.2016 г. 2920

Не намерихте това, което търсите?

Ще се интересувате от тези курсове:

Оставете вашия коментар

 • За нас
 • Потребители на сайта
 • Често задавани въпроси
 • Обратна връзка
 • Подробности за организацията
 • Нашите банери

Всички материали, публикувани на сайта, са създадени от авторите на сайта или публикувани от потребителите на сайта и са представени на сайта само за информация. Авторските права върху материалите принадлежат на съответните им автори. Забранено е частично или пълно копиране на материали на сайта без писменото разрешение на администрацията на сайта! Редакционното мнение може да се различава от това на авторите.

Отговорността за разрешаването на всякакви спорове относно самите материали и тяхното съдържание се поема от потребителите, публикували материала на сайта. Редакторите на сайта обаче са готови да предоставят всякакъв вид подкрепа при решаването на всякакви въпроси, свързани с работата и съдържанието на сайта. Ако забележите, че материалите се използват незаконно на този сайт, информирайте администрацията на сайта за това чрез формуляра за обратна връзка.

Откриване на акустична дисграфия в степен 6.

Всяко задание се оценява отделно.

3 точки - правилно изпълнение на задачата.

2 точки - правилно изпълнение на задачата след стимулиране на помощта.

1 точка - прави 1-2 грешки в задачата.

0 точки - прави повече от 2 грешки или неуспех.

Максималният резултат за целия тест е 30 точки.

Определяне на проявата на този вид дисграфия:

(брой точки) x 100%

100% - 80% - няма проява на този вид дисграфия.

79% - 40% - има единични дисграфични грешки.

39% - 0% - постоянни прояви на дисграфия.

Дисграфия поради увреждане

Езиков анализ и синтез

Клас

Фамилия, собствено име на диагностицирания ______________________________________

Инструкции за ученика:

 • За да работите, трябва да имате писалка и обикновен молив.
 • Тестът съдържа седем точки. Те трябва да се изпълняват по ред, без да се пропуска нито един.
 • Ако задачата не може да бъде изпълнена веднага, можете да преминете към следващата.
 • След като изпълните всички задачи, опитайте се да изпълните задачите, които сте пропуснали.

1. Направете думи от срички и ги запишете.

PO RO DA ПРОВЕРКА __________________ BOCH RO KO KA _______________________

TIK MA MA TE _________________ BE TIK MO GE ______________________

AL CHI BOM KI ______________________

2. Направете дума от букви и я запишете.

3. Направете изречение от думи.

ГРАД, НА, НОВО, ИЗОБРАЖЕНИЕ, КАРТИНА, ХУДОЖНИК.

ГРАД, НА, НОВО, ИЗОБРАЖЕНИЕ, КАРТИНА, ХУДОЖНИК.

ПЕЕ, ГОРА, СЛУША, ВЪВ, ТИХО, НОЩУВА.

ПЕЕ, ГОРА, СЛУША, ВЪВ, ТИХО, НОЩУВА.

4. Разделете текста на изречения.

ЗАЕКЪТ НА ОСЕН ПРОМЕНИ ЛЕТНОТО СИ ЛЯТО ЗА ЗИМНО БЯЛО ПАЛТЕ ПО-ТОПЛО ЗАЕМ В НЕ СЕ ВИЖДА НА БЯЛ СНИГ НЕ СА СТРАШНИ ГОРСКИ ГОРСКИ ПРЕДАТЕЛИ И ЛОВЦИ.

5. Изберете и запишете изречения.

6. Разделете изреченията с множество предлози от думи с ред.

7. Вмъкнете липсващите съгласни в думите за домашни любимци:

_o_a _________________ _o_o_a ____________________ o_e_ _______________ o_ _a ___________________

_ _and_ya _______________ _o_a_b ___________________

Метод за тестово класиране

Чрез идентифициране на дисграфия, причинена от нарушение

Езиков анализ и синтез в 6 клас.

Всяко задание се оценява отделно.

3 точки - правилно изпълнение на задачата.

2 точки - правилно изпълнение на задачата след стимулиране на помощта.

1 точка - прави 1-2 грешки в задачата.

0 точки - прави повече от 2 грешки или неуспех.

Максималният резултат за целия тест е 21 точки.

Определяне на проявата на този вид дисграфия:

(брой точки) x 100%

100% - 80% - няма проява на този вид дисграфия.

79% - 40% - има единични дисграфични грешки.

39% - 0% - постоянни прояви на дисграфия.

Оптична дисграфия.

Клас

Фамилия, собствено име на диагностицирания ______________________________________

Инструкции за ученика:

 • За да работите, трябва да имате писалка и обикновен молив.
 • Тестът съдържа седем точки. Те трябва да се изпълняват по ред, без да се пропуска нито един.
 • Ако задачата не може да бъде изпълнена веднага, можете да преминете към следващата.
 • След като изпълните всички задачи, опитайте се да изпълните задачите, които сте пропуснали.

1) Зачеркнете дадената дума.

МОЛИВЕН МОЛИВ КАРАБАС МАСЛО
ДЕНТАЛЕН СТОМАТИТ СТОМАТОЛОГИЯ ЗА СТОМАТОЛОГИЯ
АВТОМОБИЛНА ПИСАЛА АВТОМАТИЧНА АВТОМАТИКА
ЗАМРЪЗВАНЕ ЗАБРАЗЯВАНЕ ЗАМРАЗИТЕ ЗАМРЪЗВАНЕ
FEEDER FEEDERS FEEDER FEEDERS

2. Вмъкнете пропуснатите букви b - d в изречения.

Лю... и яде... улку.

Лю... ах... отиде да... боли.

Около... ом....

Всички лю... и ра... овални... е... д.

3. Поставете липсващите букви p - t във фразите.

... издънка... оса... u... добре

... равен на... монах

... шантав... ogoda

... махна... la... com

4. Вмъкнете пропуснатите букви l - m в изреченията.

Работете върху... и нови... Ашини.

От кораба... аз... Орякс за... деца... и... ода.

На път... бягане... забавление... потоци.

О... аз и Ро... ами... аз... и през есента...... ям.

5. Вмъкнете пропуснатите букви и - t в изреченията.

W... аз кон. години... толкова скоро....

L... sa gon... tya за заем... em.

Н... к... това е добре... ти пилаф....

D... ma po... arapal бледо....

6. Вмъкнете пропуснатите букви в изреченията и - y.

Март... на пода... ч... ла п... отстранен от R... slan.

В далечината... между... дървета... с... не е лесно... т... човек.

Bab... shka се върна... las... s shop... on.

7. Вмъкнете пропуснатите букви и - sh в изреченията.

Аз... а и Ма... и те отиват в е... ад....

Gr...... и ve... aet... арфа на ve... alcu.

Говоря... да... по дъното... да...... л... лен... ще легна... до....

EduNeo

съвременни методи на преподаване, нови технологии и тенденции в образованието, практически опит в преподаването.

Игри с упражнения за дисграфия и корекция на дислексия: за деца и възрастни

В днешно време все по-често учителите са изправени пред ученици, които имат нарушения на четенето и писането. Родителите питат: „Какво да правя? Не знам как да помогна? "И учителите свиват рамене:" Научете правилата, четете на глас по-често! " и изпратени на логопед или логопед. Добре е, ако е в училище, но какво, ако го няма? Такива проблеми често имат свой ход: грешките при четене и писане се развиват в липсващи знаци и индекси при решаване на задачи по математика, физика, химия. Ученикът получава лоши оценки и се формира силно нежелание да учи.

Още по-трудно е за възрастен обучаем, който знае за проблемите си, но не знае какво може да се направи по въпроса, как да се поправи. Повечето проблеми възникват с техническата терминология и съкращения.

Статията ще представи три игри с упражнения, които могат да се използват за коригиране на нарушенията при четене и писане..

Невроцвет за корекция на дисграфия:

Условия

Дислексията е специфично нарушение на процеса на четене. Той може да се прояви в недискриминация на значението на прочетения текст, в затрудненията при усвояване и запомняне на букви и звуци, замяна на букви при четене, в промяна на окончанията на регистрите и т.н..

Дисграфията е специфично нарушение на процеса на писане. Може да се прояви в заместване на звуци, подобни по звучене, изкривяване на думи и изречения, използване на обратния ред на думите в изречение, изкривяване на букви при писане и т.н..

Дислексията и дисграфията е голям синдром, който включва увреждания на интелигентността, когнитивна незрялост, езиков дефицит, нарушения на фрустрацията, подходящи поведенчески реакции и накрая, директно нарушено писане. (Корнев А.Н.)

Тъй като видовете нарушения при дислексия и дисграфия са сходни, те могат да бъдат коригирани заедно.

Според учените, без сътрудничеството на учители и родители, успехът в корекцията е непостижим. Въз основа на своя опит, авторът смята, че родителите трябва да бъдат информирани за всички резултати от изследванията и обсъдени с тях. Родителите трябва да знаят целите на корекцията, непосредствени и отдалечени, очаквания резултат и очаквания момент на корекционната работа. Това е необходимо не само от етични съображения, но също така насърчава участието на родителите в работата и формирането на техния трезвен поглед върху нещата. Основната задача на родителите е да затвърдят уменията, усвоени от детето.

Онлайн курс за педагози, родители и невропсихолози "Деца с обучителни затруднения":

 • Мозък. Инструкции за употреба. Как да повлияем на мозъка.
 • Дислексия, дисграфия. „Алармени камбани“, адаптация на учебни материали. Организация на обучението (в група, у дома, индивидуално). Прости упражнения.
 • ADHD: Как да преподавате и какво да правите.
 • Адаптиране на учебните материали и организация на пространството, времето, изпълнение на dz.
 • Облекчаване на психо-емоционален стрес (прости упражнения).
 • PMPK и обучение.

Упражнения

Игра-Упражнение # 1. Работа по запаметяване на думи и термини (графичната им версия)

Съставете речникови думи (или термини, за възрастни слушатели) от срички, кръжете ги в различни цветове.

Речев материал за първокласници: азбука, врана, закон, въведен, обаждане, учебник, учител, лепило, килим.

Речеви материали за кадети и слушатели по терминология (пример): анализ, синтез, проверка, безопасност, злополука, кука, автопомпа, ликвидация, палеж.

! Ако е възможно, използвайте разбивка на думи или вмъкнете изображения и други визуални знаци, за да подобрите разбирането.

Упражнение игра номер 2. Работа върху реда на думите, за да помогне на дете / възрастен да разбере текста.

Вариант за деца.

Като добавяте по една дума, направете изречения от картинката. Уверете се, че детето ви спазва реда на думите..

Фигура за упражнения

____ _____ на ________

____ _____ до от ____.

_____ _____ до от ____ ____.

Опция за възрастни обучаеми.

Правилата на играта са прости, но ще ви трябва някакъв инвентар - специални карти. Като цяло има истинска игра, тя се нарича Dixit (Dixit), но не всеки може да си позволи да я купи. Затова можете сами да създадете някои от неговите елементи. Изводът е следният: на играчите се раздават шест карти. Те показват различни снимки - почти сюрреализъм.

Например - разтърсена котва в средата на пустинята.

Пример за карти за играта

Същността на играта с упражнения

 • Какви асоциации идват на ум?
 • Те трябва да бъдат формулирани в една фраза - и изразени от останалите.
 • Основното условие: фразата трябва да бъде конструирана в съответствие с реда на думите. Инверсия и нелогичност не са позволени.
 • Играчите избират от комплекта си подходяща карта според описанието и я поставят на масата.

Тайната е, че описанието трябва да бъде многостранно, а победител е този, чиято карта не е била позната веднага..

 • Но, важен елемент е, че ако никой изобщо не може да идентифицира картата ви, губите точки..
 • Между другото, самите карти, или по-точно картините, у дома могат да бъдат намерени и отпечатани от Интернет.

Упражнение игра номер 3.

Вариант за деца.

Играта на морска битка (заимствана от О. Г. Бобкина - логопед на средно училище № 5, с. Тавричанка, район Надеждински, Приморски край). Работим върху ориентация в равнината, подобряваме сричковия анализ и синтез, формираме активен и пасивен речник на учениците.

На децата се предлага игрално поле, което изобразява кораби с изписани върху тях срички: учителят / родителят назовава място на полето, а децата го търсят и назовават сричката, написана на него.

Ако корабите са именувани в определена последователност, тогава от сричките могат да се образуват думи. За това посочените срички се изписват и след това се синтезират.

Речев материал:

Учител / родител: Ученици:

E-1, D-7, A-9 TAN, KA, PI = КАПИТАН

E-8, F-4 SKOY, MOR = МОРСКИ

B-4, K-7 REG, BY = SHORE

К-5, А-7 ЯК, МА = ФАР

Z-5, A-1 PRO, LIV = ТРАЙТ

F-7, G-2, Z-3 RAB, CO, LI-SHIP

Ж-10, И-3 ПЪТ, ГРАД

I-8, D-3 SIR, BUK-TUG

E-5, B-6, BUKH, TA-BUKHTA

G-10, B-2 ROM, PA-STEAM

I-6, D-9 SHTUR, SHAFT-SHTURVAL

Опция за възрастни обучаеми.

Игра "Пожарникар крокодил". Работим върху развитието на наблюдателност, внимателност, умения за изграждане на логически вериги.

Правилата са много прости. Участниците са разделени в два отбора. Първият отбор мисли дума и информира представителя на противника. Това е избраният, който трябва да пантомимизира думата на своя екип. Изобразеният човек не може да говори, но членовете на екипа му могат да му задават въпроси, да изброяват опциите, които се появяват. Позволено е да кимате с глава „да“ или „не“ на лицето, представляващо думата - но не повече! По това време екипът, който е изрекъл думата, може просто да се търкаля от смях, виждайки усилията на противниците, често безплодни за дълго време. Ако думата е вярна, екипите сменят ролите си. Разбира се, всеки път се поставя нов плейър за изображението.

За тези, които тепърва овладяват играта, можете да започнете с елементарното. С абстракциите ще бъде по-трудно: например, отне много време да отгатнете думата „набор“. А сега си представете сами как можете да изобразите „съвършенството“? Ако повече или по-малко сте разбрали думите, можете да преминете към образа на фрази, а след това - поговорки.

За загряване: ръкав, контрол, огън, действие, документ, партньор, парад

Колокации: пожарна кула, щети на имущество, пожарна команда, пожарна скица.

Поговорки и пословици

 1. За битите дават двама непобедени
 2. Сълзите на скръбта няма да помогнат
 3. Спете на една страна - тридесет и шест часа.
 4. Обичате ли да карате - обичайте да носите шейни
 5. Има безопасност в цифрите
 6. Бори огъня с огън
 7. Думата не е врабче - ще излети, няма да хванеш
 8. Спи като полков кон.
 9. Как наричате лодка - така тя ще плава
 10. Това, което изгаря, няма да изгние.
 11. Пожарникарят спи - Родината става по-богата.
 12. Колкото и вълк да храниш, той продължава да гледа в гората
 13. Очите се страхуват, но ръцете го правят
 14. Удари петата, но удари носа.
 15. Обичате ли да говорите - обичайте и слушайте.

Практическият материал се дава според сложността на задачите: от букви, срички, до четене на изречения и различни видове текстове. Задачите са игриви, развиващи се в природата.

Причините за трудностите при ученето в училище и университета са много разнообразни, поради което методите на игра трябва да бъдат строго диференцирани и индивидуализирани, тоест да съответстват на механизмите на учебните и поведенчески проблеми в институцията, идентифицирани по време на цялостен невропсихологичен преглед, както и на пола, възрастта и индивидуалните характеристики на личността на детето..

1. Корнев А.Н. Нарушения на четенето и писането при деца: Учебник - SPb.: MiM, 1997. - 286 с..

За студенти с дислексия (английски):

Дисграфия при ученици: корекция, упражнения, причини

Дисграфията обикновено се диагностицира, когато детето ходи на училище. Същността на патологията е нарушаването на писането. Проблеми възникват поради дефицита във формирането на всички функции на психиката, които отговарят за контрола и изпълнението на писмото.

Сега нека се спрем на това по-подробно..

Какво е "дисграфия"?

Дисграфията се причинява от пълно или частично нарушение на писмена дейност, причинено от дефицит във формирането на реда на психичните функции. Патологията се проявява с постоянни специфични правописни грешки. Няма да е възможно да ги премахнете без целенасочена корекция..

Патологията е най-разпространена сред по-малките ученици. Това се дължи на факта, че повечето деца страдат от фонематично или общо недоразвитие на речта. Ако има такова нарушение, е много по-трудно да се овладее писмото..

В зависимост от тежестта се разграничават аграфия и дисграфия. В първия случай детето изобщо не може да овладее писането. Той напълно губи такива способности. С развитието на дисграфията е налице писмена реч, но се наблюдава нейното изкривяване.

Днес има голям брой разновидности на болестта. Разграничават се следните варианти на дисграфия:

 1. Оптични. Детето отразява символи или изречения. Той може да пише букви непълно или да ги възпроизвежда на хартия с допълнителни части..
 2. Проблеми с езиковия анализ и синтез. Детето дублира срички. Има трудности с обединеното и разделно писане.
 3. Акустична. Това се случва в резултат на слухови увреждания. Той е придружен от заместване на сдвоени букви помежду си. Може да възникнат нарушения на гласовете и глухота или твърдост и мекота.
 4. Артикуларна акустика. Подобно на предишния тип патология. Възниква поради неправилна артикулация, което води до погрешни схващания за структурата на думата.
 5. Мотор. Рядко се свързва с психични характеристики. Обикновено се появява поради факта, че детето не може да контролира правилно ръката, когато пише. Това може да се прояви като бавна скорост на правопис или постоянна промяна в наклона и размера на буквите. Понякога можете да натиснете твърде малко или твърде силно върху хартията. Редовете са разклатени. Настъпва скованост на движенията. Това явление е особено забележимо при преминаване от един герой към друг..
 6. Agrammatic. Наблюдава се поради граматично несъответствие във фразите. Детето може да обърка пола, склонението, падежите, числата, заместващите предлози. Възможно е да се допускат грешки при проверки на гласни в корена, ако те не са подчертани. Това явление се наблюдава най-често в религиозни семейства или по време на дълъг живот в чужбина. Неправилен метод за ранно преподаване на чужд език също може да доведе до появата на подобно явление..

Дисграфия при ученици

Дисграфията много прилича на банална неграмотност и непознаване на езиковите правила. Проблемът обаче отива много по-дълбоко. За да разберете каква е разликата, просто погледнете следния пример. Трябва да помолите детето да напише думата "изречение". Човек, който не знае правилата на руския език, вероятно ще направи грешка в началото на думата и напише „допълнение“. При дете с дисграфия тази дума може да изглежда като „разплод“.

Почеркът на деца с патология често е нечетлив и неравномерен. Необходими са много усилия, за да напише дете дума. Той обаче пише бавно. Ако пациентът се учи в клас с обикновени деца, той може да изпитва безпокойство поради бавността на допуснатите грешки. По-нататъшното изостряне на проблема е недоволството на учителите. В речта дете, страдащо от патология, често не може да формира дълги изречения. Предпочита да мълчи или да говори много кратко. Поради това пациентът не може да общува с връстници. Струва му се, че всички негови съученици са против него..

Статистиката показва, че патологията може да бъде придружена от други заболявания. Най-често дисграфията се открива заедно с дислексия. Освен това детето може да има проблеми с говора и увреждания на други физически функции..

Дисграфия при деца в началното училище

Децата в начална училищна възраст най-често се сблъскват с проблеми. Те се проявяват в процеса на преподаване на писане в началното училище. Детето започва да пише думи с фонетични грешки. Сричките са оформени неправилно. Има добавяне на допълнителни букви или пропускане на необходимите. Често няколко думи се изписват заедно.

Дисграфия симптоми

Симптомите на патологията се появяват по време на писмена реч. Дисграфията може да се подозира по следните признаци:

 • детето прескача редове или букви;
 • има непрекъснато изписване на предлози с думи;
 • между думите и изреченията няма отстъпи;
 • детето не спазва правилата за пренасяне на думи и полета в тетрадка;
 • детето не може да определи правописа на границите на времето;
 • почеркът е нечетлив, небрежен и малък;
 • писмата се пишат несръчно;
 • неударените гласни се пишат неправилно;
 • има много допълнителни букви и срички.

Причини и профилактика на дисграфията

Причините за дисграфията са много. Явлението може да възникне в резултат на наследственост или соматични заболявания, които продължават дълго време. Лошата социализация на детето също е възможна причина за появата на патология. Рискът от развитие на заболявания се увеличава, ако човек не общува много с връстници. Много зависи и от речта на възрастните. Ако бабите, дядовците, родителите и другите около детето говорят неграмотно и неясно, това може да засегне пациента. Нарушенията в работата на мозъка също водят до патология. Те могат да бъдат получени като резултат:

 • родова травма;
 • асфиксия;
 • вътрематочна инфекция.

Опитът да се научи детето да чете и пише в твърде ранна възраст също може да провокира появата на патология. Много жени искат децата им да усвоят тези умения на тригодишна възраст. Всичко обаче си има време. Такива деца не са психологически готови да овладеят труден за тях материал. Възможно е и обратното. Ако родителите са небрежни при отглеждането на децата си, също могат да възникнат проблеми..

Патологията може да бъде избегната, ако предварително се обърне внимание на различни превантивни мерки. Лекарите препоръчват:

 • постоянно четете книги на детето от момента на раждането;
 • започнете часове за подготовка за училище от 4-5 годишна възраст;
 • запишете детето в творчески кръгове, които допринасят за развитието на голяма и фина моторика на ръцете.

Корекция на дисграфията с упражнения

Дисграфията подлежи на корекция. Родителите обаче трябва да са подготвени, че ще трябва да отделят много енергия за борба с патологията. Нарушението изисква квалифицирана логопедична помощ. Обикновено борбата с болестта се провежда чрез изпълнение на различни упражнения. Те зависят от възрастта на детето и характеристиките на заболяването. Така че, за борба с патологията, може да се използва следното:

 1. Магнитна азбука. Използва се за деца в начална училищна възраст. Азбуката моли детето да добавя срички и думи от букви и след това да ги произнася. Това ви позволява да запомните графичните изображения и правилния правопис.
 2. Схематични думи. В схематичен вариант се рисуват картини с изображението на различни обекти и се изписват и имената им. И така, ако е нарисуван кон, под него е написана звуковата схема „l-o-sh-a-d-b“. Задачата на детето е да произнесе думата правилно и да я напише независимо. Всички звуци трябва да се произнасят ясно.
 3. Игра за писане. Детето се моли да вземе писалка и мастило и да напише нещо. Използвайки метода, се оформя правилното положение на писалката спрямо хартията.
 4. Ръкописна работа. За да може детето да пише ясно, е необходимо да използва бележници на квадрат. По време на домашните задачи родителите трябва да поканят детето си да напише писмо във всяка кутия. Не предлагайте обаче пренаписване на твърде големи текстове. Детето ще се отегчи. Упражнението може да се превърне в мъчение.
 5. Липсващи букви. Необходимо е да се даде на детето текст, в който липсват редица букви. Заедно със заданието трябва да дадете същия пасаж, но написан правилно. Задачата на детето ще бъде да пренапише писма до мястото на пропуска. Упражнението ви позволява да тренирате вниманието и да запомните правилния правопис на думите.
 6. Диктовка. Обикновено методът се използва за по-големи деца. Методът дава възможност да се изработи възприемането на речта.
 7. Разделяне на текста на семантични блокове. Методът е особено подходящ, ако трябва да пишете много в тетрадка..
 8. Запаметяване на думи от речника. Експертите препоръчват да се повтарят и изучават поне три до четири нови речникови думи всеки ден. Не прекалявайте обаче. Ако родителите започнат да изискват твърде много от детето, това ще доведе до загуба на интерес към урока и отказ да продължат да учат.
 9. Изучаване на стихотворения наизуст. Методът ви позволява да тренирате паметта и да развивате речта. Тази функция в бъдеще ще има положителен ефект върху писмото.

Когато работите с дете, което има дисграфия, е важно да не го принуждавате да коригира грешките, които е допускал отново и отново, а да го научите да не ги прави. Поради тази причина родителите трябва сами да проверяват всички изпълнени задачи..

Корекция при ученици

В обикновени училищни условия борбата с патологията не може да се води. Коригираща работа се извършва в зависимост от вида на нарушението. Целите на действията са следните:

 • подобряване на всички когнитивни области;
 • увеличаване на речника;
 • формирането на кохерентна реч;
 • отстраняване на дефекти, възникващи в звукопроизводството;
 • развитие на аналитични и синтетични способности;
 • подобряване на слуховото и пространствено възприятие;
 • развитие на граматическата страна на речта.

Уменията, които детето ще може да придобие в хода на корекцията, се подсилват чрез изпълнение на писмени задачи. Освен това се препоръчва да бъдете прегледани от невропсихиатър. Това ще разкрие съпътстващите нарушения на дисграфията, ако има такива. В случай на такава диагноза се предписва медикаментозно лечение. Освен това се извършва физиотерапевтична процедура. Детето може да бъде насочено към терапевтични упражнения или мануална терапия.

Корекция при по-малките ученици

Днес са разработени много ефективни упражнения, които ви позволяват да коригирате дисграфията при по-малките ученици. Подборът на подходящи упражнения се извършва от специалист. Родителите могат да правят следните упражнения с детето си:

 1. Лабиринти. Това е игриво упражнение, което насърчава грубото двигателно развитие. С негова помощ се повишава вниманието. Същността на упражненията е необходимостта от непрекъснати линии. В същото време е важно детето да не променя положението на ръката си и да не обръща листчето хартия, на което е показана рисунката, използвано за свързване на точки.
 2. Корекция. За да завършите упражнението, трябва да вземете книга, която детето е чело преди това. Текстът трябва да бъде отпечатан със среден шрифт. Тогава родителят трябва да даде задачата да подчертае която и да е буква в текста. Например, това може да бъде a или o. Първоначално си струва да се даде задача само за 1 буква. Препоръчително е да спортувате не повече от 5 минути на ден. След 5 дни можете да усложните задачата. И така, задачата сега може да се състои в това, че е необходимо да се подчертае една буква, а следващата да се зачеркне или закръгли. След това трябва да поискате да маркирате сдвоени букви, които имат някои прилики..
 3. Пишем на глас. Същността на метода е да се произнесе всичко написано точно във формата, в която се възпроизвежда на хартия. Необходимо е да се подчертаят слабите букви. Това име е дадено на звуци, на които не се обръща внимание в процеса на произношение, но те са посочени в писмото. Необходимо е ясно да се произнасят окончанията на всички думи и да се записват.

Упражненията трябва да се извършват систематично. В противен случай те няма да бъдат полезни..

Работна програма „Корекционна и логопедична работа за преодоляване на смесени форми на дисграфия и дислексия с ученици от 6 клас (VII тип)“
работна програма (клас 6)

Променена е програмата „Корекционна и логопедична работа за преодоляване на смесени форми на дисграфия и дислексия с ученици от 6 клас“. При разработването на програмата бяха използвани: Програми за компенсаторно обучение по руски език в 5-9 клас, Типична държавна програма "Руски език 5-9 клас", Научни и методически разработки на логопеди Мазанова Е.В. „Училищен речев център. Документиране, планиране и организация на корекционната работа: методическо ръководство за учители-логопеди “, Садовникова И.Н. „Нарушаване на писмената реч и тяхното преодоляване при по-малките ученици“, О. В. Йелецкая, Н. Ю. Горбачевская. „Логопедична помощ за ученици с нарушения на писането“. Целта на програмата „Корекционна и логопедична работа за преодоляване на смесената форма на дисграфия и дислексия с ученици от 6 клас“: обучение на грамотно писане чрез самоопределяне на правописа при писане и решаване на необходимите правописни, пространствено-времеви, графични задачи.

Изтегли:

Прикаченият файлРазмерът
logoped_programma_6_klass.docx46,71 KB

Визуализация:

Работна програма

за корекционна логопедична работа

за преодоляване на смесени форми на дисграфия и дислексия

с ученици от 6 клас (VII тип)

Учител-логопед Аверкина Г. Н.

2017-2018 учебна година

„Коригираща логопедична работа за преодоляване
смесени форми на дисграфия и дислексия с ученици от 6 клас "

 1. Обяснителна бележка ……………………………………………… 3
 2. Съдържание на програмата ……………………………………………. десет
 3. Календарно-тематично планиране …………………………….13
 4. Очаквани резултати ………………………………………….18
 1. Обяснителна бележка

Променена е програмата „Корекционна и логопедична работа за преодоляване на смесени форми на дисграфия и дислексия с ученици от 6 клас“. При разработването на програмата бяха използвани: Програми за компенсаторно обучение по руски език в 5-9 клас, Типична държавна програма "Руски език 5-9 клас", Научни и методически разработки на логопеди Мазанова Е.В. „Училищен речев център. Документиране, планиране и организация на корекционната работа: методическо ръководство за учители-логопеди “, Садовникова И.Н. „Нарушаване на писмената реч и тяхното преодоляване при по-малките ученици“, О. В. Йелецкая, Н. Ю. Горбачевская. „Логопедична помощ за ученици с нарушения на писането“.

Целта на програмата „Корекционна и логопедична работа за преодоляване на смесената форма на дисграфия и дислексия с ученици от 6 клас“: обучение на грамотно писане чрез самоопределяне на правописа при писане и решаване на необходимите правописни, пространствено-времеви, графични задачи.

 • Определете механизмите, лежащи в основата на нарушението на писането при всеки конкретен ученик;
 • Изберете необходимите методи за коригираща логопедия за всеки ученик;
 • Разработване на фонематичен анализ и синтез и фонематични представяния;
 • За консолидиране на функциите на фонематичен анализ, синтез и представяне в писмен вид;
 • Разработване на визуален обект и буквални гнози и мнения;
 • Да формира идеи за различни видове комуникация (координация и управление) във фрази и изречения;
 • Разработване на пространствено-времеви ориентации;
 • Развийте зрително и слухово възприятие;
 • Развиване на последователна реч;
 • Развийте процесите на четене и писане.
 • Развийте умението да различавате букви, които са сходни по стил.
 • Да консолидира придобитите знания и умения.
 • Прехвърлете придобитите знания в други дейности.

Писмената реч е средство за обучение и взаимодействие, в същото време е сложен акт на доброволна умствена дейност, който се осигурява от участието на различни структурни и функционални компоненти и психични функции. Изследване на R.E. Левина [2008] показа, че процесът на писане е тясно свързан с устната реч и се осъществява въз основа на високо ниво на нейното развитие. В момента проблемът за възникването и коригирането на специфични нарушения на писмената реч при децата е един от най-спешните, тъй като в съвременните условия на модернизация на образованието умението за грамотно писане се разглежда като средство за постигане на универсални образователни умения на ученик, способност за успешно овладяване на основите на основните образователни дисциплини и социализация в цялото. Нарушаването на писането има неблагоприятен ефект върху целия процес на обучение и върху личните качества на ученика. Навременното идентифициране и разграничаване на дисграфичните грешки от грешки от различно естество е важно за определяне на посоката на логопедичната корекционна работа с деца.

Дисграфията е частично нарушение на писането, което не е свързано с интелектуални увреждания, увреждане на слуха или зрението, както и редовността на обучението. Дисграфията се проявява под формата на постоянни специфични грешки. (И.Н.Садовникова [1997])

В руския правопис има три основни принципа за изписване на думи:

 1. Фонетично: тоест „както чувам, пиша“ (например: уста, под)

2. Морфологично: това е водещ принцип в руския език и предполага познаване на определени правописни правила. Същността на принципа е, че думите се състоят от минимални, но значими части - морфеми, общи за всички сродни думи, които почти винаги се пишат без промяна, независимо от звука по време на произношението (например: растение, расте)

3. Традиционен (исторически) принцип: грамотността на изписването на дадена дума не зависи от звука на думата или правилото за изписване, а е написана в съответствие с традицията на писане, развила се през дълъг исторически период от време (например: моркови, шипове)

Дисорфографията е трайно нарушение при прилагането на правилата за правопис в писмена форма, което се обяснява с липсата на формиране на езикови операции, които осигуряват владеенето на правописа.

В началния етап на обучението по писане децата изпитват естествени трудности при овладяването на функцията на писане поради сложността на този вид дейност, поради което специфичните грешки трябва да бъдат отделени от грешките на еволюционната дисграфия. Отбелязват се следните признаци на неформирано (незряло) писмено умение: липсата на граници на изреченията; непрекъснато изписване на близки думи; нестабилно познаване на контура на буквите или забравяне на букви; смесване; огледален правопис на букви; смесване с буквата Y на йотирани гласни; грешки, допуснати при посочване на мекотата на съгласните. Ако горните грешки са изолирани и не са постоянни, тогава тяхното присъствие не доказва наличието на дисграфия при конкретно дете..

А.Р.Лурия разграничава следните операции на писане: концепция, звуков анализ на дума, трансформация на звуци в фонеми, превод на фонеми във визуално-графична схема, възпроизвеждане на визуалното изображение на писмо с движения на ръце, тоест трансформация на оптични знаци в необходимите графични очертания.

И така, писмената реч действа като функционална система, която включва много операции, които са свързани помежду си и имат сложна организация. Загубата на отделна връзка от тази система води до дезорганизация на всички функции и изисква коригиращи мерки. В случай на тази дезорганизация възниква специфично разстройство на писането - дисграфия..

В момента експертите са предложили много различни подходи към този проблем. На настоящия етап една от съществуващите класификации е класификацията на психолого-педагогическия подход, разработена от персонала на Катедрата по логопедия на Държавния педагогически институт Херцен. Тя се основава на отчитане на липсата на формиране на езикови операции. И така, има пет вида дисграфия:

1. Дисграфия, основана на нарушения на фонематичното разпознаване (акустично) - основата е трудността на слуховата диференциация на речевите звуци (изразена в замествания (смесване) на звуци, близки по акустични параметри).

2. Артикулационно-акустична дисграфия - дефектите в звуковото произношение се отразяват в писмеността (замествания, смесване, пропуски).

3. Дисграфия въз основа на несформирания анализ и синтез на речевия поток - трудности при определяне на броя и последователността на звуците в дадена дума, мястото на всеки звук спрямо другите звуци на думата (изразява се в пропуски, пермутации, добавяне на букви в дума, вмъкване на срички, слети изписвания на думи в предложение).

4. Аграматична дисграфия поради липсата на лексикална и граматическа структура на речта на детето (изразяваща се в нарушения на семантични и граматични връзки, изкривявания на конструкции с предложно-падеж, пропуски на членовете на изречението).

5. Оптичната дисграфия е свързана с недоразвитие на визуалната мнеза и гнозис, анализ и синтез, пространствени представяния (при писане тя се проявява под формата на замествания на графично подобни букви, огледално писане, пропуски на буквени елементи, особено при свързване на букви, които включват идентични елементи, приписване на ненужни елементи, неправилни подреждане на елементи.

Всички горепосочени видове дисграфия в различни комбинации могат да присъстват при едно дете и да представляват смесена дисграфия.

Тази класификация се основава на липсата на формиране на определени операции в процеса на писане..

Корекцията на дисграфията се извършва по определен план, който отчита механизма на нарушенията и съответствието им с всяка форма на дисграфия.

Дисграфията често се свързва с дислексия. Дислексията е специфично разстройство на процеса на четене поради недоразвитието на HMF, участващо в процеса на четене. В съответствие с нарушените механизми е обичайно да се разграничават следните форми на нарушение на четенето:

 1. Фонемна дислексия (поради недоразвитие на фонематичното възприятие, анализ и синтез)
 2. Семантична дислексия (поради несформиран сричков синтез, лош речник, неразбиране на синтактичните връзки в структурата на изречението).
 3. Аграматична дислексия (поради недоразвитие на граматичната структура на речта, морфологични и функционални обобщения)
 4. Менстична дислексия (поради нарушена говорна памет, затруднения при съвпадение на буква и звук)
 5. Оптична дислексия (поради липсата на формиране на зрително-пространствени представи)
 6. Тактилна дислексия (поради замъглено тактилно възприятие при хора със зрителни увреждания).

Постоянни и специфични нарушения в овладяването на писането и процеса на четене се отбелязват не само в началното училище, но и в средните и старшите класове. Нарушенията при усвояването на процеса на писане и четене оказват негативно влияние върху речевото развитие на децата, върху развитието на познавателната дейност, засягат емоционално-ролевата сфера, усложняват процеса на тяхното училище и социалната адаптация като цяло.

Процесът на дисграфия и корекция на дислексия е тясно свързан с обучението на детето на руски език. Взаимовръзката на корекционните и преподавателски процеси допринася за успешното усвояване на граматичните правила от учениците. Учителят-логопед извършва работа: върху развитието на такива умствени операции като анализ, синтез, сравнение, съпоставяне; върху развитието на вниманието, паметта, активирането на речника; за корекция на почерка.

Логопед работи съвместно с психолог, за да премахне „страха от писането“ на детето, несигурността, нервността и склонността към негативни реакции.

Важно условие за успешното усвояване на материала е разнообразието от видове работа, включването на игрови моменти, използването на дидактически и раздаващи материали, включването на физически минути. Програмата е изградена, като се вземат предвид възрастовите характеристики на децата. Логопедичната работа се извършва по система, която е единна за всички възрастови категории. Разликата се крие в подбора на лексикален материал, който отговаря на всички програмни изисквания за руския език за училището.

Коригиращата логопедична работа за преодоляване на грешки при писане се извършва на ниво:

Курсът на корекционно обучение съдържа допълнителна информация за всички раздели на руския език (фонетика, лексика, граматика, развитие на речта).

Децата, записани в класове за логопед, заедно с темите за "логопедията", изучавани в часовете за корекция, консолидират знанията, придобити в класа.

При избора на лексикален материал се взема предвид познаването на такива понятия като „част от речта“, „граматични форми на род, число, случай“ и др. Освен това децата учат изречения, които са различни по предназначение; запознайте се със структурата и основните характеристики на текста; изучават морфологичната структура на думата; изграждане на фрази и изречения и т.н..

Причини за дисграфия при дете и методи за нейната корекция

При дисграфията децата правят прости грешки при писане, които са единствено резултат от нефатални проблеми с речевия апарат.

Дисграфията е нарушение на писането, проявяващо се в замяната или пропускането на букви, срички, думи; връзката на думите в изречение или неправилното им разделяне и други форми. С прости думи, детето прави неразбираеми, повтарящи се грешки в писането, които не могат да бъдат отстранени без специална корективна работа с логопед.

Днес това нарушение на писмената реч е все по-често при децата. Според проучвания дисграфията при децата се среща в 80% от всички случаи при ученици в началното училище и при 60% при учениците от средното училище. Експертите свързват такава стабилна форма на говорно увреждане с факта, че много деца, влизащи в първи клас, вече имат или фонетично-фонематично увреждане, или общо недоразвитие на речта. Подобни нарушения не позволяват на детето да овладее напълно грамотността..

При изразено разстройство на писането е обичайно да се говори за аграфия, тоест пълна неспособност за писане. Много често разстройството на писането е придружено от грешки при четене (дислексия или алексия).

Видове дисграфия

Класификацията на дисграфията се извършва, като се вземе предвид липсата на формиране на умения за писане и психични функции. Има следните форми на дисграфия, в зависимост от нарушението на определена операция на писане:

Акустична

Този тип нарушение е придружено от нарушение на фонематичното разпознаване. Детето може да не прави разлика между гласни, които са близки по звук, например: о (голоби - гълъби), меки и твърди съгласни (шлапа - шапка, клуква - червена боровинка, блясък - полилей, албум - албум), обърква гласните и глухите (диктовка - диктовка, naztupila - дошло е), съскащи и свистящи звуци (masina - кола, baklazan - патладжан), сложни звуци (affricates) с техните компоненти, например: c-s, c-t, ch-t, ch-sch. При акустична дисграфия детето правилно произнася звуците и слухът му е запазен.

Оптични

Оптичната дисграфия при по-малките ученици е свързана с липсата на формиране на визуални и пространствени представи. Обикновено се празнува във втори клас, когато детето вече е запознато с правописа на всички букви от руската азбука..

 • Децата започват да добавят някои допълнителни елементи към буквите: бримки, пръчки, куки или ги отнемат, например: p-t, l-m, b-d, i-y, o-a, i-sh, a-d;
 • Те бъркат букви, които са разположени по различен начин в пространството (v-d, t-sh);
 • Те пишат букви в огледален образ (в другата посока) - тази буква е типична за деца, които пишат с лявата си ръка, тъй като могат да пишат букви, цифри и знаци във всяка посока.

Agrammatic

Аграматичната дисграфия се определя от несъвършенството на лексикалния и граматически аспект на речта. В този случай децата не могат да използват правилно много думи. Например, те са запознати с ягодите, яли са го, но рядко са споменавали тази дума в реч, за разлика от думата ягода, така че думата ягода започва да се заменя с ягода. За тези деца е трудно да изберат антоними и синоними за думи, да опишат обекти, да назоват повече от пет действия, които даден обект може да извърши.

В писмени работи наблюдаваме несъвършенството на устната реч, ако детето образува форма с множествено число с грешки (рибена супа, дърво, стотинка, ръкави), тогава ще пише по същия начин.

Децата с този тип дисграфия ще имат проблеми при образуването на умалителната форма на съществителни (гнезда, кози), префиксни глаголи (натиснете - заключете, внимавайте - погледнете), относителни прилагателни (метал, кожа, козина, а не психически, кожа и кожа), в хармонизирането на различни части на речта (красива чаша, синьо море, момче отиваше), в правилното използване на конструкции от предлог-падеж.

Например „момчето гледаше от дървото“, „колата се движеше по пътя“, „на масата имаше лампа“. При този тип дисграфия има трудности при конструирането на сложни по структура изречения, пропускане на членове на изречение, нарушаване на последователността от думи в него. Често такива отклонения се срещат в двуезични семейства, където родителите говорят различни езици, детето трябва да говори чужд език паралелно с руския език..

Артикулационно-акустична

Това се случва, когато детето има нарушение на звуковото произношение в устната реч. Детето едновременно си говори и изрича думи, когато ги пише. Например, той не произнася ясно звуци с, z, c, което означава, че може спокойно да напише не "забавен заек", а "заек заек".

Ако в устната реч ученикът замени звука p с l, тогава при писане той също може да направи това, тъй като при деца с това разстройство, в допълнение към проблемите със произношението на звука, се забелязва несъвършенство на фонематичното разпознаване, както при акустичната дисграфия.

Няколко примера на живо за горните грешки от моята практика:

Дисграфия въз основа на недоразвитие на езиковия анализ и синтез

Този вид дисграфия е много разпространен в детските творби, свързан е с несъвършенството на процеси като възприятие, анализ и синтез. Трудно е за ученик да определи дали има определен звук в сричка, дума или не, да назове мястото й в думата, да го посочи с число, да назове последователно всички звуци в думата. Например не [z, p, y, w, a], а [z, p, w]. За такива деца е трудно да измислят думи за даден звук или определен брой звуци. Често им е трудно да съберат дума от звуци, особено ако са дадени в грешен ред (k, a, h, e, p, l, o - огледало).

За тези деца е трудно да се направи разлика между понятия като звук, буква, сричка, дума, изречение, текст. В писмен вид можем да наблюдаваме пропуски на букви, срички, думи (държава - държава, клонинг - клоун), добавяне на букви, срички (пролет - пролет, катедрала - събиране), пренареждане на букви, срички (kulbok - топка, motolok - чук), конфитюр на буква или сричка (водопровод - водопровод, бреза - бреза), непълно описание на думите (magazi - магазин, красива - красива), слято или отделно изписване на думи (стъпка - стъпка, vsko chil - скок, под бреза - бреза, udoma - при вкъщи). Проблеми при проектирането на границите на предложението.

Заедно с горната класификация на видовете дисграфия съществуват и неспецифични разстройства на писането, свързани с умствена изостаналост при дете, умствена изостаналост и др. Причината за неспецифичната дисграфия може да бъде педагогическо пренебрегване.

Причините за несъвършенството на писмената реч

Причините за развитието на дисграфия могат да бъдат както травма или заболявания на мозъка, така и социално-психологически фактори. Много експерти отбелязват наследствено предразположение към това заболяване. Недоразвитието на някои отделни области на мозъка се предава генетично на детето от родителите. Психичните заболявания при роднини също могат да бъдат предпоставка за дисграфия при дете..

Изследователи, изучаващи етиологията (в превод от гръцки - доктрината за причините) на това разстройство, изследователите отбелязват наличието на патологични фактори, които засягат детето в пренаталния и постнаталния период, както и по време на раждането. Това включва инфекции и други заболявания, претърпени по време на бременност от жена, лоши навици на майката, ранна и продължителна токсикоза, травма при раждане на новородено, бързо или продължително раждане, асфиксия (кислороден глад), менингит, наранявания на главата, кратък период между бременности (по-малко от година и половина ) и т.н..

Причините за дисграфията могат да бъдат както органични, така и функционални. Функционалните причини от своя страна се разделят на вътрешни, например, дългосрочни соматични заболявания, и външни - неправилна нечленоразделна реч на другите, чести шепоти с бебето, липса на вербална комуникация с него, невнимание към развитието на речта на детето, билингвизъм в семейството и т.н. Експертите класифицират децата в рисковата зона, чиито родители много рано започнаха да ги учат да четат и пишат с пълна психологическа неподготвеност на децата..

Дисграфията често се наблюдава при деца с умствена и говорна изостаналост, диагностицирани с минимална церебрална дисфункция, общо недоразвитие на речта и разстройство с дефицит на вниманието.

В допълнение, това разстройство може да се появи при възрастни. Причините за дисграфия в този случай са наранявания на главата, мозъчни тумори, инсулти.

Симптоми и прояви на дисграфия

Не е толкова лесно да се определи самостоятелно дисграфията при дете. Като правило родителите откриват какво е дисграфия само по време на обучението на децата им в началното училище, когато те просто се учат да пишат. По погрешка патологичното нарушение на писането може да бъде объркано с началото на овладяване на нормите на езика или просто непознаване на граматиката.

Грешките в писането с дисграфия нямат нищо общо с неспособността на детето да прилага правописни правила. Тези грешки са многобройни, от същия тип и особени. Замяна на букви, нарушаване на твърдото и отделно изписване на думи, пропуск и пренареждане на букви и срички в думи, неправилна промяна на думите и образуване на нови думи, огледално изписване на букви - тези симптоми трябва да алармират както учителите в училище, така и родителите.

По този начин акустичната дисграфия се проявява при деца в ранна предучилищна възраст. Ако до 7-годишна възраст детето не различава звуци, близки по акустика, то по време на последващо обучение да пише, той често сменя една буква на друга.

Друг симптом на недоразвития писмен език е нечетливият почерк. Тези деца пишат много бавно и неравномерно. Често височината и ширината на буквите варират, има замяна на главни букви с малки букви и обратно. Ако учителският учител види този проблем, той може да разкаже за него..

Диагностични методи

Диагностиката на дисграфията се свежда до изучаване на устната и писмена реч и нейния анализ. Въз основа на получените резултати се предписва корекция на нарушението под формата на логопедична работа.

За да се идентифицират причините за нарушението на писмената реч, е необходимо да се подложи на преглед от редица специалисти. Консултациите на невролог, офталмолог и отоларинголог са задължителни. Формирането на речта ще се определя от логопед.

Изследването за наличие на дисграфия при деца се извършва на няколко етапа. Първоначално те извършват диагностика на зрението и слуха, оценяват състоянието на централната нервна система. След това се изследват двигателните умения на детето и структурата на неговия артикулационен апарат. Определете водещата ръка на детето (дясна или лява ръка).

Задължителна е оценка на състоянието на фонематичните процеси и звуковото произношение на детето, неговия речник и грамотност. След задълбочено проучване на устната реч, специалистите пристъпват към анализ на писмеността. На този етап дете или възрастен, страдащ от дисграфия, пренаписва печатни или писмени произведения, пише букви, срички, думи под диктовка, анализира думи с различни звукови и сричкови структури. Дават им упражнения за съставяне на изречения от думи, деформирани изречения, задания за четене и др..

След извършване на всички процедури и проучвания се издава логопедично становище с последващи препоръки за коригиране на нарушения.

Корекция и лечение

Когато се установи, че писмената реч на детето е неоформена, родителите веднага имат въпроси за това как да се лекува дисграфията, какво да се прави с това разстройство и дали е възможна пълна корекция. С компетентния подход на специалисти, подкрепата на родители и учители, преодоляването на дисграфията при по-малките ученици е възможно.

Родителите трябва да бъдат търпеливи, тъй като този процес на преодоляване на дисграфията при дете е бавен. Може да отнеме месеци, понякога години, старателна работа. По-трудно е да се работи с по-големи деца, защото заедно с проблеми с писането възникват и други съпътстващи отклонения.

Корекцията на нарушението се изгражда, като се вземат предвид видът на нарушението и възрастта на детето. Въз основа на резултатите от проведените проучвания се предписват мерки за предотвратяване или лечение на дисграфия..

Поправянето на проблем като дисграфията не може да се направи бързо и самостоятелно. Възможно е за корекция на дисграфията детето да се нуждае от помощта на тесни специалисти, като невропсихолог, психотерапевт, детски психолог. Речевото училище за деца с по-тежки увреждания на писането ще бъде по-подходящо и продуктивно от редовното.

Основният принос за корекцията на заболяването прави работата на компетентен логопед. Именно този специалист прави упражнения за запълване на пропуските в звуковото произношение, лексикалната и граматичната структура на речта, при формирането на фонематично разпознаване, звукосрична структура на думата, пространствени представи, двигателни умения и други психични функции.

Сред ефективните методи за коригиране на дисграфията са:

 • специални писмени упражнения, насочени към разпознаване, разграничаване на елементи от подобни букви в оптичната дисграфия;
 • задачи, насочени към развитие на възприятие, памет и мислене;
 • за формиране на езиков анализ и синтез се използват много речеви игри: Набор на текст, Стълба, Речева аритметика и други. Децата се учат да гадаят и да измислят загадки и пъзели;
 • специална работа, насочена към формиране на лексикалната и граматичната структура на речта;
 • с акустична дисграфия се изпълняват интересни задачи за формиране на фонематично разпознаване на ниво звуци, букви, срички, думи, фрази, изречения и текстове;
 • при нарушено произношение на звука се дават задачи за формулиране на звуци, автоматизиране в речта и разграничаване със звуци, подобни на произношението. Например, с изкривено произношение на звука [l], той не само е зададен и автоматизиран, но и се различава от звуците: [l ’], [p], p‘] и [v], ако детето ги обърква в устната реч.

При наличие на органични причини за дисграфия може да се наложи медикаментозно лечение. Лекуващият лекар може да предпише рехабилитационна терапия под формата на масаж, упражнения, физиотерапия. Тези лечения ще помогнат за излекуването на органичната причина, позволявайки на логопеда да коригира разстройството..

Упражнения за самообучение

Невъзможно е да се реши напълно този проблем у дома без участието на специалисти. Но ако родителите следват препоръките на логопеда и са ангажирани с детето, следвайки всички инструкции, резултатът от съвместните дейности няма да закъснее. Има много упражнения, които родителите могат да правят с детето си у дома..

 1. За да тренирате двигателни умения, използвайте упражнението „Лабиринт“, когато детето е поканено да начертае непрекъсната линия. В този случай детето трябва само да движи ръката си, не му позволявайте да променя позицията на чаршафа. Намиране на предмети и букви в сюжетни снимки. Рисуване и засенчване на графични диктовки.
 2. За развитието на вниманието и при оптично-пространствени смущения се препоръчва да се изпълняват задачи за конструиране на букви от елементи, преобразуване на получените букви в други; за дешифриране на схемите и символите, които обозначават буквите. Например 2-p, 3-t. Търсете дадени букви в обекти, вмъквайте липсващи букви в думи, изречения и текстове. Упражненията, при които детето трябва да зачеркне, подчертае или закръгли дадена буква или няколко букви в текста, ще помогнат да запомни визуалния образ на буквите..
 3. Упражнения, насочени към правилно и ясно произношение на нарушени речеви звуци. Възрастен и дете търсят предмети за даден звук, определят мястото на звука в дадена дума, измислят думи, изречения за даден звук, учат стихове и езикови усуквания.
 4. Игри и задачи за формиране на лексикалната и граматичната структура на речта, например: „Кажете обратното“, когато трябва да вземете думи или фрази с противоположното значение. Или „Намерете цялото“, където детето е помолено да отгатне и нарисува предмет в частите му. Например: дъното, капакът, стените, дръжките са тиган с очи, миглите, челото, носът, устата, веждите, бузите са лице. Отгатване на загадки за обобщаване на думи с името на целта, местоположението, ситуацията, в която се намира обектът. Например: те растат в градина или в гора, варят компоти и конфитюри от тях, полезно е да ги ядете сурови - горски плодове.
 5. Упражнения за формиране на фонематична система при дете. Определяне на мястото на звука (в началото, в средата, в края) с помощта на рибка, катерица. Рибата се нарязва или рисува и разделя на три части: главата е началото на думата, тялото е средата, опашката е краят. Верижна игра, когато възрастен назове дума, например автобус, а детето измисли своя за последния звук, например „шейна“. Победител е този, който не прекъсне тази верига. Можете също да изберете дума за последната сричка, например риба - баба - каша и т.н..

Ежедневните и систематични домашни тренировки за премахване на нарушения на писането ще ускорят процеса на корекция на детето.

Профилактика на нарушенията на писането при деца

Предотвратяването на нарушения на писането се свежда до развитието на висши психични функции у детето, преди то да започне да владее писането. Класове и образователни игри с деца за развитие на фини и груби двигателни умения, игри за внимание и памет, упражнения за развитие на мисленето при бебета, занимания върху всеки музикален инструмент - това са най-добрите превантивни мерки.

Как да научите детето да мисли, да развива интелекта и паметта си? Има много игрови дейности с дете, които са насочени към развиване на умствени функции. Това е съставяне на пирамиди и кубчета, събиране на кукли за гнездене и различни конструктори, рецитиране на стихове и приказки, подбор на картини на дадена звукова или лексикална тема (зеленчуци, плодове), отгатване на гатанки и пъзели, поставяне на малки предмети върху връв или дантела, сортиране на различни форми и цветове бутони или използване за тези цели на всякакви сортирачи, игра със зърнени храни, намиране на различия, различни игри с предмети, например: поставете мечето под масата, вземете го под масата, вдигнете го над леглото, поставете го между столовете и т.н..

Правилният подход към развитието на детето, постоянството и търпението на родителите при изпълнение на всички логопедични задачи, консултация със специалисти и предотвратяване на нарушения ще помогнат на детето да придобие уменията за правилно писане. Изображенията по-долу показват примери за дисграфични грешки в писането: